International Congress on Ayurveda-Yoga


REASON AND PURPOSE
With the huge popularization of Ayurveda and Yoga in Ukraine
there is acute need to give this motion a proper direction in authentic, legal and moral ways.


АІМ
Our aim is to support the Ayurveda’s concept of health, its adaptation to living conditions in Ukraine, the development and popularization of Ayurveda and Yoga in Ukraine obeying the laws of the land.


Причини та цілі
У зв’язку з величезною популярністю Аюрведи та Йоги в Україні, необхідно дати цьому руху правильний напрямок відповідними, юридичними та моральними способами.


Мета

Наша мета – підтримати аюрведичну концепцію здоров’я, її адаптацію до умов життя в Україні, розвиток і популяризацію Аюрведи та Йоги в Україні, дотримуючись законів країни.


In support and co-operation with * За підтримки та у співпраці  з


Congress will consist of: Конгрес буде складатися з:

 • Educative Seminars and lectures  – from leading Professor’s, Doctors and specialists of Ayurveda, Yoga and Modern medicine;
 • Presentations of Ukrainian and foreign manufactures of Ayurveda products (Ukraine, India, Singapore, Srilanka);
 • Presentations of Ukrainian and foreign Ayurveda clinics and centers;
 • Presentations of Exporters, Importers and Traders of Ayurveda and Yoga products;
 • Presentations of Yoga and Meditation Centers;
 • Presentations by Nutritionists and Healthy living (Vegetarian, Vegan and Healthy Food);
 • Presentations on Aroma therapy, Ayurveda massage;
 • Presentations on Market analysis, Rules and Regulations for Ayurveda products;
 • Scope of clinical trials and cultivation of herbs in Ukraine;
 • Medical (Ayurveda) and Eco Tourism;
 • Ayurveda and Yoga master classes;
 • Free Ayurveda / Naturopathic / chiropractic Doctor’s consultations;
 • Cultural events;
 • Healthy food court – (Indian Food, Ukrainian Food).
 • Навчальні семінари та лекції – від провідних професорів, докторів та фахівців Аюрведи, Йоги і сучасної медицини.
 • Презентації українських та зарубіжних виробників продукції Аюрведи
  (Україна, Індія, Сінгапур, Шрі-Ланка);
 • Презентації українських та зарубіжних клінік та центрів Аюрведи;
 • Презентації експортерів та імпортерів продуктів Аюрведи та Йоги;
 • Презентації центрів Йоги та медитації;
 • Презентації дієтологів та спеціалістів здорового способу життя (вегетаріанська, веганська та здорова їжа);
 • Презентації з аромотерапії та аюрведичного масажу;
 • Презентації щодо аналізу ринку аюрведичної продукції, його правил та регламенту;
 • Ознайомлення з обсягом клінічних випробувань та вирощування трав в Україні;
 • Медичний та екологічний туризм;
 • Майстер-класи з Аюрведи та Йоги;
 • Безкоштовні аюрведичні консультації, консультації з натуропатії та хіропрактики;
 • Культурні заходи;
 • Фуршет здорового харчування – (індійська, українська кухня).

 


Speakers (Master class) * Лектори (Майстер-класи)

Proffesor (Dr).Ganesh Datt Sharma (Професор Ганеш Датт Шарма)

Formerly Head of the Department of Yoga Sciences.
Dean (Academics) & Registrar, University of Patanjali, Haridwar.
Chairman Department of Yoga Studies, H.P.University,Shimla.
Doctor of Philosophy (Yoga Sciences), Diploma in Yoga Studies (Gold medallist), Master’s Degree in Political Science, Hindi, Journalism & Mass ommunication, Certificate Course in Yoga.

45 years of experience in Teaching, Post Graduate Teaching, Supervisor and Research work at different Institutes and Organisations including ,Embassy of India in different countries, The Indian Council for Cultural Relations, Government of India.
His students include 56 nationals, ambassadors, diplomats, professors, politicians, sports personalities, actors, physicians and top executives.
Around 150 presentations & participation’s as guest lectures, Seminars, Workshops, Conferences on Ayurveda & Yoga.

Honours /Awards:
‘Yogarcharya’ in the first World Yoga Conference by the President of India “Doctor Of Yoga” by Vishva Unnayan Samsad.
“Yoga Master” by the Association of Glaucoma Indonesia.
“Yoga Ratna” and “Yoga Bhushan” by Yoga Organisations.
“Himachal Putra” by Indo-Canadian Organization of Alternative Medicine.

Колишній завідувач кафедри наук з Йоги, декан університету Патанджалі, Харідвар.
Голова відділу досліджень з Йоги Універитету Гімачал Прадешу, Шімла.
Доктор філософії (з Аюрведи), має диплом з Йогічних наук (золотий медаліст).
Магістр політології, хінді, журналістики та масових комунікацій, сертифікований викладач Йоги.

45-річний досвід роботи в сфері викладання, аспірант, керівник і координатор досліджень в різних інститутах та організаціях, включаючи Посольство Індії в різних країнах, Індійську раду з культурних зв’язків, уряд Індії.
Його студентами є представники більше ніж 50 національностей, серед них – посли, дипломати, професори, політики, спортсмени, актори, медики та топ-менеджери.
Провів близько 150 презентацій, семінарів, практикумів, конференцій з Аюрведи та Йоги як запрошений лектор.

Відзнаки / нагороди:
«Йогачарья» на першій Всесвітній конференції Йоги від президента Індії;
«Доктор йоги» від Вішва Унайян Самсад;
«Майстер йоги» від Асоціації Глаукоми Індонезії.
«Йога Ратна» та «Йога Бхушан» від організацій Йоги.
«Гімачал Путра» від Індо-канадської організації Альтернативної Медицини.

Dr. Rama Kant Yadava (Рама Кант Ядава)

Head of the Post Graduate Department All India Institute of Ayurveda, New Delhi, India.
Formerly Head of the Department of Government Ayurveda college, Barely.
Doctor of Medicine (Ayurveda), Doctor of Philosophy (Ayurveda).

22 years of experience in Teaching, Post Graduate Teaching, Supervisor and Research work at different Institutes and Organisations including Central Council for Research in Ayurveda Sciences (CCRAS), Ministry of AYUSH.
Around 129 presentations & participation’s as guest lectures, Seminars, Workshops, Conferences on Ayurveda & Yoga
More than 30 National & International publications.

Завідувач відділу післядипломної освіти Всеіндійського інституту Аюрведи, Нью-Делі, Індія.
Колишній керівник департаменту державного коледжу Аюрведи, доктор медицини (з Аюрведи), доктор філософії (з Аюрведи).

Має 22-річний досвід викладання, викладає в закладах післядипломної освіти, виступає як науковий керівник та автор науково-дослідницьких робіт в різних інститутах та організаціях, включаючи Центральну раду з досліджень Аюрведи, Міністерство АЮШ (Індія).
Як запрошений лектор, провів близько 130 презентацій, семінарів, практикумів, конференцій з Аюрведи та Йоги.
Є автором більше 30 національних та міжнародних публікацій.

Dr. S. G. Prasanna Aithal (Доктор Прасанна Айтхал)

Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery.
Doctor of Medicine Ayurveda Panchakarma.
Doctor of Philosophy in Ayurveda.
Principal/Dean of Ayurveda, Yenepoya Ayurveda Medical College & Hospital;
20 years of teaching experience in India, Russia, France and England.

Member of British Ayurvedic Accredited Association (BAAP) london, Indian System of Medicine including Ayurveda, Unani, Naturopathy and Yoga of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore;
Awarded as Best Global Teacher (Panchakarma) Award 2007 by International Academy of Ayurveda Physicians.

Бакалавр аюрведичної медицини та хірургії.
Доктор медицини Аюрведа Панчакарма.
Доктор філософії в Аюрведі.
Директор/декан Аюрведи, Єнепойського аюрведичного медичного коледжу та лікарні.
20-річний викладацький досвід в Індії, Росії, Франції та Англії.

Член Британської Акредитованої Аюредичної Асоціації (BAAP), Індійської Медичної Системи, включаючи Аюрведу, Унані, Натуропатію та Йогу в університеті наук про здоров’я ім. Раджив Гандхі, Бангалор;
Нагороджений премією «Кращий глобальний викладач (Панчакарма») 2007 року Міжнародною академією лікарів Аюрведи.

Dr. Kamakhya Kumar (Доктор Камакхья Кумар)

Dean faculty of Philosophy and Head Department of Yoga, Uttarakhand Sanskrit University, Doctor of Philosphy (Yoga Sciences), Master of Sciences (Applied Yogic Science), Bachelor of Sciences (Botany).

17 years of experience in Teaching, Post Graduate Teaching, Supervisor,Coordinator and Research work at different Institutes and Organisations including Central Council of Research in Yoga & Naturopathy, Ministry of AYUSH, Member, Executive Council, Uttarakhand Sanskrit University, Academic Council, Uttarakhand Sanskrit University, IQAC, Chief Coordinator, Center of Complementary & Alternative Medicines, Dept of Yoga & Health, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Honorary Advisor, World Yoga Foundation Kolkata, Honorary Ad visor, Indian Council of Yoga Therapy, Indian Association of Yoga, New Delhi, India.

Author of around 11 books on Ayurveda & Yoga
More than 81 National & International publications and research work.
Honours /Awards:
Doctorate in the area of Yogic Science for the work “Psycho-physiological Changes as Related to Yoga Nidra” and got the award from President of India.

Декан філософського факультету та завідувач кафедри Йоги Санскритського університету Уттаракханд.
Доктор філософських наук (Йогічні науки), магістр наук (прикладної Йогічної науки), бакалавр наук (з ботаніки).

Має 17-річний досвід викладання, викладає в закладах післядипломної освіти, виступає як науковий керівник та автор науково-дослідницьких робіт в різних інститутах та організаціях, включаючи Центральну раду з досліджень Йоги та Натуропатії, Міністерство АЮШ (Індія).
Член Виконавчої ради Санскритського університету Уттаракханду, Вченої ради, Центру оцінювання якості освіти (IQAC), головний координатор Центру додаткових та альтернативних лікарських засобів, відділу йоги та здоров’я, Університету Дев Санскріті, Почесний радник Всесвітнього фонду Йоги (Калькутта), Індійської ради Йоготерапії та Індійської Асоціації з Йоги, Нью-Делі, Індія.

Автор близько 11 книг з Аюрведи та Йоги, більше 80 національних та міжнародних публікацій та науково-дослідницьких робіт.
Відзнаки / нагороди:
Доктор наук у галузі Йогічних наук за роботу «Психофізіологічні зміни, пов’язані з Нідра Йогою», за яку отримав премію від Президента Індії.

Dr. Bharat Singh (Доктор Бхарат Сінгх)

Certified Yoga Teacher & instructor
Working at Embassy of India, Egypt.
Doctorate of Naturopathy and Yoga, Doctor of Philosphy (Foreign роІісу & international Law), Master of Arts Human Consciousness & Yogic Science, Sociology, Bachelor of Law.

15 years of experience in Teaching, Post Graduate Teaching, Supervisor, Co-rdinator and Research work at different Institutes and Organisations including Department of Ayurveda, Yoga, Unani, Sidhha and Homoeopathy-(AYUSH) В.К. Hospital Faridabad, Government of Haryana, lndia, Visiting lecturer in Patanjali University.

Honours /Awards:
National Youth award bу Ministry of sports and youth affairs, Government of lndia, New Delhi.
Awarded best yoga teacher bу Rotary Club, Cairo, Egypt.
Best yoga teacher award bу Embassy of lndia in Egypt.

Сертифікований викладач та інструктор Йоги.
Працює в Посольстві Індії, Єгипет.
Доктор Натуропатії та Йоги, доктор філософії (закордонної політики та міжнародного права), магістр мистецтв, людської свідомості та Йогічної науки, соціології, бакалавр права.

Має 15-річний досвід викладання, викладає в закладах післядипломної освіти, виступає як науковий керівник та автор науково-дослідницьких робіт в різних інститутах та організаціях, включаючи відділ Аюрведи, Йоги, Унані, Сідхи та гомеопатії – (Міністерство АЮШ), Б.К. Лікарні Фарідабаду, уряд Хар’яни, Індія, запрошений лектор університету Патанджалі.

Відзнаки / нагороди:
Національна молодіжна премія від Міністерства молоді та спорту Індії.
Нагороджений званням кращого вчителя Йоги від Ротарі-клубу, Каїр, Єгипет.
Нагороджений званням кращого вчителя Йоги від Посольства Індії в Єгипті.

Dr. Gayathri Bhat N. V. (Доктор Гаятрі Бхат Н. В.)

Doctor of Ayurveda Medicine, Bachelor of Ayurveda Medicine Ayurveda College & Hospital, Udupi.
Specialization in Reproductive System.
26 years experience in clinical medicine, 18 years of teaching experience.

Academic visitor at MAYUR, Ayurvedic University Europe, United Kingdom in training programme at Middlesex University, U.K.
Chief consultant at training organized by British Association of Accredited Ayurvedic Practitioners, UK, at Indian Embassy United Kingdom.

Доктор аюрведичної медицини, бакалавр аюрведичного медичного коледжу і лікарні, Удупі.
Спеціалізація в галузі репродуктивної системи.
26-річний досвід роботи в галузі клінічної медицини, 18 років досвіду викладання.

Академічний гість в МАЮР, Аюрведичному університеті Європи, Великобританії, в програмі навчання університету Мідлсекс, Великобританія.
Головний консультант на тренінгу, організованому Британською Асоціацією Акредитованих Практиків Аюрведи, в Посольстві Індії Великобританії.

Dr. Dmitrieva Alla Vladimirovna (Доктор Дмитрієва Алла Володимирівна)

Doctor of medical sciences, a principal researcher at the A. A. Bogomoletz Institute of Physiology National Academy of Sciences of Ukraine.
Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.
Awarded by the European Academy of Naturopathy by Leibniz medal.

Доктор медичних наук, головний науковий співробітник Інституту фізіології ім. А. А. Богомольця НАН України.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Нагороджена медаллю Лейбніца Європейською академією натуропатії.

Yan Tian (Ян Тіан)

Certified Teacher of Transcendental Meditation and Yoga Asanas of Maharishi;
Founder and Head of Meditation Studio Jan Tiana;
Personal practice of transcendental meditation: 27 years;
Teaching experience: 17 years;
Provides transcendental meditation training, yoga classes, lectures, retreats, concerts of Vedic mantras and hymns.

Сертифікований викладач трансцендентальної медитації та йога-асан Махаріші;
Засновник і керівник Студії Медитації Яна Тіана;
Особиста практика трансцендентальної медитації: 27 років;
Стаж викладання: 17 років;
Проводить навчання трансцендентальної медитації, заняття з йоги, лекції, ретріти, концерти ведичних мантр і гімнів.

Tatyana Martynovskaya (Тетяна Мартиновська)

Work as consultant on Ayurvedic nutrition and masseuse in The Center of Biological rejuvenation therapy and Ayurvedic medicine in Kyiv, Ukraine.
Member of NGO «Ukrainian Association Ayurveda-Yoga».

Studied:
Ayurveda: Basic principles of Diagnostics and Treatment, Ayurvedic Massages.
Ayurvedic Dietology from The “Calendula”, Siofoc, Hungary.
Successfully completed a cource of Marma massage by Svitlana Cherian.

Працює консультантом по аюрведичному харчуванню та масажисткою в Центрі біологічної омолоджуючої терапії і аюрведичної медицини в Києві, Україна.
Член громадської організації «Українська Асоціація Аюрведа-Йога».

Навчалася:
Аюрведа: основні принципи діагностики та лікування, аюрведичні масажі.
Аюрведична дієтологія в компанії “Календула”, Сіофок, Угорщина.
Успішно завершила курс масажу Марма від Світлани Черіан.

Vitaliy Demkovich (Віталій Демкович)

A graduate of Ayurveda, studying and practicing Ayurveda, a student of Dr. Vasant Lad.
Internships in Marma Chikitsi.
Studied Ayurveda under the direct guidance of Dr.Vasant Lad at the Ayurvedic Institute in Albuquerque (New Mexico, USA).
Professional acting member of National Ayurvedic United States Medical Association (NAMA).

Дипломований спеціаліст Аюрведи, вивчає і практикує Аюрведу, учень Др. Васанта Лада.
Проходив навчання та отримав практику по Марма чікітсі.
Вивчав Аюрведу під прямим керівництвом Др. Васанта Лада в Аюрведичному інституті м. Альбукерке (Нью- Мексика, США).
Діючий професійний член Національної Аюрведичної Медичної Асоціації США (NAMA).

Matsyshin Victor Sergeevich (Мацишин Віктор Сергійович)

Neuropathologist.
Specialist in Ayurveda, teacher of Transcendental meditation for 20 years, in 2004 founded Health Centers of Ayurveda 192, providing Panchakarma in Kiev,
member of UAAY.

Лікар-невропатолог.
Спеціаліст з Аюрведи, вчитель Трансцендентальної медитації з 25-річним стажем.
У 2004 році заснував Центри здоров’я “Аюрведа 192”, що проводять Панчакарму в Києві,
член УААЙ.


 Prices and Discounts / Ціни та знижки

Option №1
Foreign Company/Individuals
{Without Accomotadition}

 • Hard Copy Invitation for Visa (to be sent by express courier / post);
 • Without Accommodation;
 • Business 2 Business meet arrangements;
 • Participation in round table conference, seminar, lectures etc. (with translater);
 • Presentation of your company (self presentation, optional);
 • Stall arrangements (banners, electric point, chairs & tables, decoration);
 • Coffee-breaks, Lunch (Daily, for all 2 days of the event);
 • Your company information on official web site and printed catalogue;
 • One year membership of Ukrainian Association Ayurveda-Yoga;
 • Registration and Certificate of participation;
 • Cultural program, Photo & video, Gifts.

Total price 1 company 1 person: 300.00 USD
Per additional person: 70.00 USD

Варіант №1
Іноземна компанія / Фізичні особи
{без проживання}

 • Оригінал запрошення для оформлення візи (відправляється кур’єрською службою / поштою);
 • Без проживання;
 • В2В зустріч;
 • Участь за круглим столом в конференції, семінарах, лекціях і т. д. (з перекладачем);  
 • Презентація Вашої компанії (самопрезентація (необов’язково));
 • Стійки (банери, електрична точка, стільці та столи, оформлення); 
 • Кава, обід (щодня, на всі 2 дні заходу);
 • Інформація про Вашу компанію на офіційному сайті і в друкованому каталозі;
 • Річне членство в Українській Асоціації Аюрведа-Йога;
 • Реєстрація та сертифікат участі;
 • Культурна програма, фото і відео, подарунки.

Загальна вартість 1 компанія 1 людина: 300.00 USD
За додаткову людину: 70.00 USD

Option №2
Foreign Company / Individulas
{With Accommodation and Fooding (3 Nights, 4 days)}

 • Hard Copy Invitation for Visa (to be sent by express courier / post);
 • Air port transfer, all transfers to and from event venue;
 • With Accommodation (3 Nights 4 days, at Ramada Encore Kiev);
 • Business 2 Business meet arrangements;
 • Participation in round table conference, seminar, lectures etc. (with translater);
 • Presentation of your company (self presentation optional);
 • Stall arrangements (banners, electric point, chairs & tables, decoration);
 • Coffee-breaks, Break fast, Lunch (for all 3 days of the event, plus arrival and departure days);
 • Your company information on official web site and printed catalogue;
 • One year membership of Ukrainian Association Ayurveda-Yoga;
 • Registration and Certificate of participation;
 • Cultural program, Photo & video, Gifts.

Total price1company 1 person: 700.00 USD
Per additional person: 200.00 USD

Варіант №2
Іноземна компанія / Фізичні особи
{з проживанням та харчуванням (3 ночі, 4 дні)}

 • Оригінал запрошення для оформлення візи (відправляється кур’єрською службою / поштою);
 • Трансфер з аеропорту, всі трансфери в / з місця проведення заходу;
 • Проживання (3 ночі, 4 дні, в готелі Ramada Encore Kiev);
 • В2В зустріч;
 • Участь за круглим столом в конференції, семінарах, лекціях і т.д. (з перекладачем);
 • Презентація Вашої компанії (самопрезентація (необов’язково));
 • Стійки (банери, електрична точка, стільці та столи, оформлення);
 • Сніданок, кава, обід (на всі 2 дні заходу, плюс дні приїзду та від’їзду);
 • Інформація про Вашу компанію на офіційному сайті та в друкованому каталозі;
 • Річне членство в Українській Асоціації Аюрведа-Йога;
 • Реєстрація та сертифікат участі;
 • Культурна програма, фото і відео, подарунки.

Загальна вартість 1 компанія 1 людина: 700.00 USD
За додаткову людину: 200.00 USD

Option №3
Ukranian Company / Individuals
{Without Accommodation}

 • Business 2 Business meet arrangements;
 • Participation in round table conference, seminar, lectures etc. (with  translater);
 • Presentation of your company (self presentation optional);
 • Stall arrangements (banners, electric point, chairs & tables);
 • Coffee-breaks, Lunch  (Daily, for all 2 days of the event);
 • Your company information on official web site and printed catalogue;
 • One year membership of Ukrainian Association Ayurveda-Yoga;
 • Registration and Certificate of participation;
 • Cultural program, Photo & video, Gifts.

Total price1company 1 person: 5000.00 UAH
Per additional person: 1000.00 UAH

Варіант №3
Українська компанія / Фізичні особи
{без проживання}

 • В2В зустріч;
 • Участь за круглим столом в конференції, семінарах, лекціях і т. д. (з перекладачем);
 • Презентація Вашої компанії (самопрезентація (необов’язково));
 • Стійки (банери, електрична точка, стільці та столи);
 • Кава, обід (на всі 2 дні заходу, плюс дні приїзду та від’їзду);
 • Інформація про Вашу компанію на офіційному сайті і в друкованому каталозі;
 • Річне членство в Українській Асоціації Аюрведа-Йога;
 • Реєстрація та сертифікат участі;
 • Культурна програма, фото і відео, подарунки.

Загальна вартість 1 компанія 1 людина: 5000.00 UAH
За додаткову людину: 1000.00 UAH

Participants / Учасники

%d